Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Τάξη Ε : Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας. Η ζωή στα νησιά

 
 
 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 
 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
 
 
 
 
 
 

(κλικ στην εικόνα)

(κλικ στην εικόνα)

(κλικ στην εικόνα)

(κλικ στην εικόνα)
 
Η ζωή στα νησιά
 
 
Άγονη γραμμή
Τα αραιά δρομολόγια των πλοίων σε απομακρυσμένα και απομονωμένα νησιά αποτελούν την άγονη γραμμή. Τα νησιά αυτά δεν έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και η μετακίνηση των κατοίκων τους δεν μπορεί να είναι συχνή. Κύριες άγονες γραμμές σήμερα υφίστανται στις Κυκλάδες και στη Δωδεκάνησο.

 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Τάξη Ε : Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/752/4944,22529/
Κλικ στην εικόνα
 
Τον 5ο αιώνα μ. Χ. βαρβαρικές φυλές, Γότθοι, Οστρογότθοι, Βησιγότθοι, Ούνοι, Βάνδαλοι επιτίθενται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.  Το 476 μ. Χ. το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύεται οριστικά.