Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Τάξη ΣΤ' : Αδυνάτισα! Μισός έμεινα!


β: Μια πλευρά του τριγώνου
υ: Το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά β.

Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας πλευράς του με το αντίστοιχο σε αυτή ύψος.
Εμβαδόν Ορθογωνίου Τριγώνου
β: κάθετη πλευρά
γ: κάθετη πλευρά

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου των δυο καθέτων πλευρών του.
Πηγή :  Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Τάξη ΣΤ' : Μουσεία

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2804,10591/
Βιβλίο (κλικ)
 
 
 
 
Ενεργητική σύνταξη 
Έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο κάνει κάτι. 
π.χ. Ο μαθητής λύνει την άσκηση.
   Στην ενεργητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην ενεργητική φωνή.

Παθητική σύνταξη
 Έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο παθαίνει κάτι, από κάποιον άλλο. 

π.χ. Η άσκηση λύνεται από τον μαθητή.

            Στην παθητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην παθητική φωνή.      
 
   
   Όταν μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
  • το ρήμα γίνεται παθητικής φωνής
  • το αντικείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην παθητική σύνταξη
  • η λέξη που στην ενεργητική σύνταξη ήταν υποκείμενο, στην παθητική σύνταξη γίνεται ποιητικό αίτιο.(παίρνει μπροστά του το από, για να μας δείξει «ποιος φταίει» για την ενέργεια που έγινε.)


       Όταν μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική 
  •  το ρήμα γίνεται ενεργητικής φωνής, 
  • το ποιητικό αίτιο γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη       
  • η λέξη που στην παθητική σύνταξη ήταν υποκείμενο στην ενεργητική σύνταξη γίνεται αντικείμενο.
                                                   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Ο σεισμός   γκρέμισε    τα σπίτια.  
 (ενεργητική σύνταξη)    


Τα σπίτια γκρεμίστηκαν από το σεισμό
(παθητική σύνταξη)


Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Τάξη ΣΤ' : Πλαγιάζω, αλλά δεν αλλάζω!

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός πλάγιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος του.

ΕΜΒΑΔΟΝ_ΠΛΑΓΙΟΥ1

Για να βρω το ύψος, χρησιμοποιώ το γνώμονα και φέρω μια κάθετη ευθεία από την κορυφή του σχήματος.

Αυτό γίνεται γιατί αν κόψω το τρίγωνο  και το μεταφέρω στη θέση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τότε ….

ΕΜΒΑΔΟ_ΠΛΑΓΙΟΥ2

παρατηρώ πως σχηματίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο έχει το ίδιο εμβαδόν με το πλάγιο παραλληλόγραμμο (γιατί έχουν το ίδιο ύψος και την ίδια βάση)

κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα —>>

ΕΜΒΑΔΟΝ_ΠΛΑΓΙΟΥ3


Εμβαδόν πλαγίου παραλληλογράμμου (κλικ)


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/301/2094,7475/ 
(κλικ) (Βιβλίο Μαθητή)
 

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω

Εμβαδόν Ορθογωνίου

τετραγωνικές μονάδες
α: Το μήκος του ορθογωνίου
β: Το πλάτος του ορθογωνίου
Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου είναι ίσο με το γινόμενο των διαστάσεων του
Εμβαδόν Ορθογωνίου = μήκος επί πλάτος
*     Αν γνωρίζουμε το μήκος και το πλάτος ενός ορθογωνίου τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του.
*     Αν γνωρίζουμε το μήκος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το πλάτος του.
*     Αν γνωρίζουμε το πλάτος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος του.
Μετρώ επιφάνειες (κλικ)

Τετράδιο Εργασιών (κλικ)


Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Τάξη ΣΤ' : Συγκρίνω (πο)σωστά!

Διαδραστικό παιχνίδι
 
http://downloads.bbc.co.uk/skillswise/maths/ma16perc/game/ma16perc-game-percentages-of-something/percent.swf
 
Κλικ στην εικόνα : Επίλεξε την πίτσα , τους ανθρώπους , την κούπα ή τη σοκολάτα και μετά σύρε με το ποντίκι ένα ποσοστό από τη δεξιά στήλη στον μαύρο πίνακα.