Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Τάξη ΣΤ' : Μουσεία

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2804,10591/
Βιβλίο (κλικ)
 
 
 
 
Ενεργητική σύνταξη 
Έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο κάνει κάτι. 
π.χ. Ο μαθητής λύνει την άσκηση.
   Στην ενεργητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην ενεργητική φωνή.

Παθητική σύνταξη
 Έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο παθαίνει κάτι, από κάποιον άλλο. 

π.χ. Η άσκηση λύνεται από τον μαθητή.

            Στην παθητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην παθητική φωνή.      
 
   
   Όταν μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
  • το ρήμα γίνεται παθητικής φωνής
  • το αντικείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην παθητική σύνταξη
  • η λέξη που στην ενεργητική σύνταξη ήταν υποκείμενο, στην παθητική σύνταξη γίνεται ποιητικό αίτιο.(παίρνει μπροστά του το από, για να μας δείξει «ποιος φταίει» για την ενέργεια που έγινε.)


       Όταν μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική 
  •  το ρήμα γίνεται ενεργητικής φωνής, 
  • το ποιητικό αίτιο γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη       
  • η λέξη που στην παθητική σύνταξη ήταν υποκείμενο στην ενεργητική σύνταξη γίνεται αντικείμενο.
                                                   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Ο σεισμός   γκρέμισε    τα σπίτια.  
 (ενεργητική σύνταξη)    


Τα σπίτια γκρεμίστηκαν από το σεισμό
(παθητική σύνταξη)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και ορθογραφημένα!