Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Η απελευθέρωση της Αθήνας, 12 Οκτωβρίου 1944

"Η Πατρίς ανέστη. Οι βάρβαροι δεν πατούν πλέον το ιερόν έδαφός μας. Η στιγμή είναι επίσημος και ιερά, όσον ελάχισται εις την πολυκύμαντον Ιστορίαν του Γένους. Ας την δεχθώμεν με τον σεβασμόν και την αξιοπρέπειαν  που αρμόζει εις Έλληνας."
 
 
12 Οκτωβρίου 1944 : επιτέλους απελευθερώνεται η Αθήνα απ' τους κατακτητές Γερμανούς.
 
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ  : 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 -12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944
 
 
 
 
 
 
 

 
 Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Τάξη Ε' : 5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Τάξη Ε' : Δεκαδικοί αριθμοί-δεκαδικά κλάσματα

Τάξη Ε' : Η γειτονιά της πόλης

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Τάξη Ε' : Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

 
 

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

1. Πώς ήταν η πόλη της Ρώμης;

2. Πού κατοικούσαν οι Ρωμαίοι πολίτες;

3. Πού κατοικούσαν οι κάτοικοι της υπαίθρου και τι επαγγέλματα έκαναν;

4. Γιατί έφευγαν συχνά οι νεαροί κάτοικοι της υπαίθρου για τη Ρώμη;

5. Πόσο σπουδαίες ήταν για τους κατοίκους οι εκδηλώσεις που γίνονταν στη Ρώμη;

 
https://vimeo.com/11805593
Κλικ στην εικόνα