Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Τάξη ΣΤ' : Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία (ii)

Τι είναι αφήγηση;

Αφήγηση είναι η προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος (μιας ιστορίας) φανταστικού ή πραγματικού.
Αφηγητής ονομάζεται αυτός που αφηγείται μια ιστορία:
- Αν ο αφηγητής παίρνει μέρος στα γεγονότα, συμμετέχει δηλ. σε αυτά η αφήγηση γίνεται σε α΄ πρόσωπο (ενικού ή πληθυντικού).
π.χ. Έτρεξα να προλάβω το λεωφορείο.
- Αν ο αφηγητής δε συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται, η αφήγηση γίνεται σε γ΄ πρόσωπο (ενικού ή πληθυντικού).
π.χ. Το παιδί έτρεξε να προλάβει το λεωφορείο
 
ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ
 
 
Η ιστορία μας πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος
Γι' αυτό, τη γράφουμε σε παραγράφους 


Για να διηγηθούμε σύντομα μια ιστορία πρέπει να αναφέρουμε:

l      Το χώρο και το χρόνο όπου συμβαίνουν τα γεγονότα (πού – πότε).

l      Τους ήρωες της ιστορίας (πρωταγωνιστές, δευτερεύοντα πρόσωπα).

l      Την εξέλιξη της ιστορίας:

- Πώς ξεκινάει η ιστορία.

- Πώς προχωράει (τι γίνεται μετά).

- Πώς τελειώνει (ποιο είναι το αποτέλεσμα).

l      Τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων ή του αφηγητή της ιστορίας.Παρατηρήσεις:


  • Στην αρχή, στο ξεκίνημα μιας ιστορίας μπορεί να αναφερθεί ένα γεγονός που αποτέλεσε την αιτία για όσα έγιναν.
  • Όταν αφηγούμαστε μια ιστορία προσέχουμε να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία. Αναφέρουμε μόνο τα σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία της ιστορίας.
  • Στο τέλος αναφέρουμε τις συνέπειες των γεγονότων που περιγράφονται στην ιστορία.
  • Όταν αφηγούμαστε φανταστικά γεγονότα μπορούμε να μην αναφέρουμε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο π.χ. Μια φορά κι έναν καιρό, Σε μια μακρινή χώρα κ.ά.
  • Οι ήρωες μιας φανταστικής ιστορίας μπορούν να είναι όχι μόνο άνθρωποι αλλά και φυτά, ζώα ή αντικείμενα. 


 Για να δείξουμε το χρόνο σε μια ιστορία χρησιμοποιούμε:

α) Τους χρόνους των ρημάτων.

β) Χρονικά επιρρήματα: νωρίτερα, πέρυσι, ύστερα κ.λπ.

γ) Ουσιαστικά με σημασία επιρρήματος: το μεσημέρι, το φθινόπωρο, τη Δευτέρα κ.λπ.

δ) Χρονικές προτάσεις: Όταν ξεκινήσαμε…, Μόλις φύγαμε…

ε) Φράσεις με προθέσεις: κατά το μεσημέρι, από νωρίς 
 
ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Μικρές προτάσεις ξεκινώντας με κεφαλαίο και βάζοντας τελεία.
Δεν ξεκινώ προτάσεις με το "και" ή το "αλλά".


 
 


Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Τάξη ΣΤ' : Προσθέσεις και αφαιρέσεις

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3096,12436/
 
 
http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM101/document/4bd845f94p84/523c355b7kyb/523c357cigiu.pdf

Ιδιότητες της πρόσθεσης
Αντιμεταθετική: Αν αλλάξουμε τη σειρά των αριθμών, τότε το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται.
Παράδειγμα:  6+3 = 3+6= 9  
Προσεταιριστική: Για να προσθέσουμε πολλούς αριθμούς, προσθέτουμε τους δύο πρώτους, στο άθροισμά τους προσθέτουμε τον τρίτο, στο νέο άθροισμα προσθέτουμε τον τέταρτο κ.ο.κ. Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια των προσθετέων, το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται .
Παράδειγμα:
6+ 3 + 4 = (6 + 3) + 4 = 9 + 4 = 13
6+ 3 + 4 = 6 + (3 + 4) = 6 + 7 = 13
 
Ιδιότητες της αφαίρεσης
 Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.
Μια πρόσθεση μπορεί να είναι η δοκιμή της αφαίρεσης, και μια αφαίρεση να είναι η δοκιμή της πρόσθεσης.
 ΠΡΟΣΕΧΩ!!
Στην κάθετη πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών, οι υποδιαστολές μπαίνουν η μία κάτω από την άλλη. Έτσι τα δέκατα είναι κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά κτλ.

Μαθαίνω παίζοντας
Δες παραδείγματα πρόσθεσης δεκαδικών ΚΛΙΚ, και αφαίρεσης ΚΛΙΚ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών ΚΛΙΚ
Διάλεξε το σωστό αποτέλεσμα ΚΛΙΚ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΜΠΑΣΚΕΤ
Κάνε σωστά τις αφαιρέσεις και βάλε καλάθι ΚΛΙΚ

Κάνε σωστά τις προσθέσεις και βάλε καλάθι ΚΛΙΚ

 
+

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Τάξη ΣΤ' : Οι αριθμοί αναμετριούνται

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3096,12435/
 
http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM101/document/4bd845f94p84/523c355b7kyb/523c357cigiu.pdf
 

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών.


Οι  αριθμοί  αναμετριούνται …

Οι φυσικοί και οι δεκαδικοί αριθμοί δεν είναι όλοι ίσοι.

Για να βρούμε μεταξύ δύο φυσικών ή δεκαδικών αριθμών ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μι­κρότερος, πρέπει να τους συγκρίνουμε. Μετά τη σύγκριση για να δεί­ξουμε τον μεγαλύτερο, χρησιμοποιούμε το σύμβολο > και για να δείξουμε τον μικρότερο χρησιμοποιούμε το σύμβολο <. (Σε περίπτωση ισότητας χρησι­μοποιούμε το σύμβολο =).

Έτσι έχουμε: 60 >40 και 10 <30 και 40 = 40.  Ακόμα: 7,20 > 7,10 και 10,320 < 22,14.

Όταν θέλουμε να διατάξουμε ορισμένους αριθμούς κατά αύξουσα σειρά, τους γράφουμε σε μία γραμμή, αρχίζοντας από τον μικρότερο προς τον με­γαλύτερο π.χ. 12 <20 <30 <48 <50.

Όταν θέλουμε να τους διατάξουμε κατά φθίνουσα σειρά, τους γράφου­με σε μία σειρά, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και φτάνοντας στον μικρό­τερο π.χ. 35 >26 >20 >15 >10 >6

ΠΗΓΗ : ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Εφαρμογή
Για να συγκρίνεις  δύο αριθμούς χρησιμοποιείς τα σύμβολα μεγαλύτερος από (>) ή μικρότερος από (<) ή ίσος με (=).
Μέθοδοι  επίλυσης:
1η Μέθοδος: Εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αριθμογραμμή.

Παρατηρώ ότι στην αριθμογραμμή ο αριθμός 4,843 είναι δεξιότερα του 4,456. Άρα: 4,843>4,456.
2η Μέθοδος: Τοποθετώ τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο, προσέχω την υποδιαστολή.

8 δέκατα > 4 δέκατα
Επομένως:4,843 > 4,456
Παρατηρώ ότι στην τάξη των μονάδων και οι δύο αριθμοί έχουν το ψηφίο 4, κατόπιν ψάχνω την αμέσως κατώτερη τάξη δηλαδή τα δέκατα, εδώ ο  αριθμός 4,843 έχει το ψηφίο 8 > 4 του αριθμού 4,456. Άρα: 4,853>4,456.

ΠΗΓΗ : 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

 

Μαθαίνω  παίζοντας


Κάνε  ΚΛΙΚ στα  παρακάτω :

1. Βάλε στη σωστή θέση(από το μικρότερο στο μεγαλύτερο)όσο πιο γρήγορα μπορείς για να μαζέψεις πολλούς πόντους. <<<<—–ΚΛΙΚ

2. Πάτα  στα βέλη για να βάλεις τους δεκαδικούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. <<<<—–ΚΛΙΚ

3. Σπάσε τα μπαλόνια  όσο  πιο  γρήγορα  μπορείς <<<———ΚΛΙΚ

4. Σημάδεψε το σωστό σύμβολο ανισότητας (>, =, <), αφού πρώτα επιλέξεις το επίπεδο δυσκολίας<<<<——ΚΛΙΚ  και

5. Ο  υπολογιστής μαντεύει  τον αριθμό  που  έβαλες  στο  νου  σου <<<——ΚΛΙΚ

ΠΗΓΗ : ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ


Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
Βασικά γνωρίσματα του ποιήματος είναι:
ο στίχος και η στροφή.
Ο στίχος (μια γραμμή του ποιήματος) ανάλογα με τον των αριθμό συλλαβών είναι από
πεντασύλλαβος μέχρι δεκαπεντασύλλαβος, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Οι στροφές( στροφή = ένα κομμάτι του ποιήματος) ανάλογα με τον αριθμό των στίχων
που έχουν είναι: -ίστιχες, τρίστιχες, τετράστιχες κ.λπ.
Υπάρχουν και ποιήματα, που είναι γραμμένα σε ελεύθερο στίχο, χωρίς στροφές και
ομοιοκατάληκτους ισοσύλλαβους στίχους.
Χαρακτηριστικά του στίχου
Ρυθμός-Μέτρο-Ομοιοκαταληξία
Ρυθμός είναι η αρμονία του στίχου, χάρη στην οποία ένα ποίημα μπορεί να μελοποιηθεί
και να γίνει τραγούδι.
Μέτρο είναι ο αριθμός τονισμένων άτονων συλλαβών του στίχου, για να’ χουμε ρυθμό
και αρμονία.
Ομοιοκαταληξία ή ρίμα είναι η ομοηχία (μοιάζουν ακουστικά ) των τελευταίων
συλλαβών σε δυο ή περισσότερους στίχους.
Είδη ομοιοκαταληξίας
Ζευγαρωτή
Πλεχτή
Σταυρωτή
Μικτή
Ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία
♦Συ που κόσμους κυβερνάς (α)
♦και ζωή παντού σκορπάς .(β)
♦Άκου τούτη τη στιγμή (γ)
♦των παιδιών σου τη φωνή (δ)
♦Έχουν ομοιοκαταληξία κατά ζεύγη ( ο α΄ με το β΄ και ο γ΄ με τον δ΄)
Πλεχτή ομοιοκαταληξία
♦Σε γνωρίζω από την κόψη (α)
♦του σπαθιού την τρομερή (β)
♦σε γνωρίζω από την όψη (γ)
♦που με βια μετράει την γη (δ)
♦Έχουν ομοιοκαταληξία ο ( α΄με τον γ΄και ο β΄με τον δ΄ πλέκονται
Σταυρωτή ομοιοκαταληξία
♦Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη (α)
♦τα βαριά της σίδερα σπα (β)
♦και σαν πρώτα χτυπιέται χτυπά (γ)
♦και γοργή κατεβαίνει (δ)
♦Έχουν ομοιοκαταληξία ο ( α΄με τον δ΄και ο β΄με τον γ΄),
Μικτή ομοιοκαταληξία
Έχουμε όταν οι στίχοι έχουν και ζευγαρωτή και πλεχτή ή σταυρωτή ομοιοκαταληξία.
♦Αν ήμουν φτερωτό πουλί (α)
♦με την λαλιά την πιο καλή (β)
♦το σύμπαν θα ξυπνούσα .(γ)
♦Αν ήμουν μια λουλουδιά (δ)
♦την πιο καλή μυρωδιά (ε)
♦στο σύμπαν θα σκορπούσα (στ)
♦Οι πρώτοι στίχοι, α΄και β΄, έχουν ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία.
Οι άλλοι στίχοι έχουν σταυρωτή.