Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' : Η περιφορά της Γης - Οι εποχές

Ο νοητός άξονας της Γης είναι πλάγιος προς το επίπεδο της ελλειπτικής τροχιάς (κλικ) της γύρω από τον Ήλιο.
Στην κλίση του αυτή οφείλονται οι εποχές του έτους.
Κατά την περιφορά της Γης άλλοτε είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το βόρειο και άλλοτε το νότιο ημισφαίριο της.
 Όταν είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το βόρειο ημισφαίριο, οι ηλιακές ακτίνες πέφτουν κάθετα προς αυτό και το θερμαίνουν περισσότερο, ενώ στο νότιο ημισφαίριο πέφτουν πλάγια και το θερμαίνουν λιγότερο. Στην περίπτωση αυτή το βόρειο ημισφαίριο έχει καλοκαίρι και το νότιο ημισφαίριο έχει χειμώνα.

Οι εποχές (διαδραστικά -κλικ)Η περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο και το φαινόμενο των εποχών from Geodromio on Vimeo.

 
Δυο φορές το χρόνο η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι ίσες. Όταν συμβαίνει αυτό έχουμε την ισημερία.
Δυο φορές το χρόνο η διαφορά ανάμεσα στη διάρκεια της ημέρας και στη διάρκεια της νύχτας είναι η μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει γιατί τότε ο ήλιος απέχει περισσότερο από τον Ισημερινό.
΄Οταν συμβαίνει αυτό έχουμε τα ηλιοστάσια.
Ονομάστηκαν έτσι, γιατί όταν ο ήλιος φτάνει σ' αυτά τα σημεία, δημιουργείται η εντύπωση ότι για λίγο διάστημα παύει να κινείται. Κάνει δηλ. στάση, τη μοναδική στη φαινομενική
 "αέναη" πορεία του. Τα ηλιοστάσια βρίσκονται το ένα στο βόρειο και το άλλο στο νότιο ημισφαίριο κι όταν ο ήλιος φτάνει σ' αυτά αρχίζει να γυρνά πάλι προς τον ισημερινό. Από εδώ δημιουργήθηκε και η εντύπωση της στασιμότητάς του.
Οι αρχαίοι λαοί αφιέρωναν διάφορες γιορτές στον ήλιο τις μέρες των ηλιοστασίων (κλικ). Μέχρι σήμερα, οι σκανδιναβικοί λαοί διοργανώνουν διάφορες εθιμοτυπικές, γραφικές γιορτές, που έχουν σχέση με τα ηλιοστάσια και ιδίως με το θερινό στη διάρκεια του οποίου η νύχτα μοιάζει περισσότερο με μέρα. Είναι οι γνωστές "λευκές νύχτες" των βόρειων λαών.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε για τους πόλους που οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τον κάθε πόλο 6 μήνες το χρόνο. Έτσι για 6 μήνες επικρατεί συνεχώς μέρα(πολική ημέρα) και καλοκαίρι. Είναι ο γνωστός ήλιος του μεσονυκτίου και παρατηρείται για λίγες βέβαια μέρες και στις γύρω περιοχές
( Σκανδιναβία, Ρωσία κλπ).
Κατά το διάστημα αυτό είναι ευνόητο ότι ο άλλος πόλος δε θα φωτίζεται καθόλου και έχουμε την πολική νύχτα και χειμώνα.

Όλα τα παραπάνω φαινόμενα, οι πρώτοι που τα παρατήρησαν ήταν οι αρχαίοι Έλληνες αφού από τη δημιουργία του Σύμπαντος κιόλας είχαν βγάλει τα συμπεράσματά τους ορφικοί φιλόσοφοι για να συνεχίσουν άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι(Αρίσταρχος, Πυθαγόρας, Θαλής κλπ)για την κίνηση της γης, τον ήλιο σαν κέντρο του σύμπαντος κλπ.


Και λίγη εξάσκηση. Κλικ στην εικόνα, ανοίξτε το αρχείο και προσπαθήστε να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις.


 
  

 


Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' : Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Μετά την κατάκτηση απ' τους Οθωμανούς οι εύπορες βυζαντινές οικογένειες είτε κατέφυγαν στη Δυτική Ευρώπη και τις λατινοκρατούμενες περιοχές στην Ελλάδα είτε παρέμειναν στην Κωνστα- ντινούπολη και σχημάτισαν μια νέα  άρχουσα τάξη, τους Φαναριώτες.  (http://www.fhw.gr/chronos/11/tgr/gr/frameset.html?222)
Το Φανάρι σήμερα. Οικουμενικό Πατριαρχείο

 

Οι περιορισμοί στην καθημερινή ζωή ήταν πολλοί καθώς και οι διακρίσεις σε βάρος των χριστιανών. Η πιο σημαντική διάκριση αφορούσε τη φορολογία (κάνε κλικ για να δεις το φορολεξικό των οθωμανών) που ήταν δυσβάσταχτη.
 

  • Κεφαλικός φόρος (Χαράτσι) :
Πρόκειται για ατιμωτικό κεφαλικό φόρο, ο οποίος επιβλήθηκε από τους πρώτους χρόνους του Ισλαμισμού. Ήταν η αποζημίωση για την παραχώρηση του δικαιώματος να ζει κανείς (!) και να λατρεύει τον θεό του. Κάθε χριστιανός από το δωδέκατο έτος της ηλικίας του και μέχρι τον θάνατό του όφειλε να εξαγοράζει κάθε χρόνο την άδεια αυτή. Πλήρωνε τον φόρο και παραλάμβανε από τον εισπράκτορα την προσωπική του απόδειξη, η οποία λεγότανε χαράτσι. Η απόδειξη ήταν χάρτινη και είχε κάθε χρόνο διαφορετικό χρώμα, έφερε δε το εξής κείμενο

  ο φέρων το παρόν έχει την άδειαν να φέρη επί έν έτος την κεφαλήν επί των ώμων του

  • Φόρος εστίας 


  • Φόρος για τη χρήση της γης (΄Εγγειος)


  • Δεκάτη :
Πρόκειται για φόρο επί της γεωργικής παραγωγής. Αντιστοιχούσε στο 10 % της συνολικής ετήσιας (ακαθάριστης) γεωργικής παραγωγής ενός τόπου.
Βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

Φόρος αίματος : Το παιδομάζωμα


Εκτός από τη δεκάτη σε είδος, κάθε πέντε και αργότερα κάθε τέσσερα χρόνια, οι υπόδουλοι Έλληνες απέδιδαν την αποκληθείσα από τον Babinger «ανθρώπινη δεκάτη» ή αλ­λιώς «δεκάτη του αίματος», το φοβερό παιδομάζωμα που στε­ρούσε από το σκλαβωμένο γένος τους ανθούς και τις ελπίδες της ανάκαμψης του, αφού στρατολογούνταν για το σώμα των γενιτσάρων οι «από 15 έως 20 ετών καλλίμορφοι, αρτιμελείς και προς πόλεμον κατάλληλοι νέοι των απίστων», όπως  διέτασσε το 1601 ο σουλτάνος τον μπεηλέρμπεη της Ρούμελης.

 

Ο επιφανής λόγιος Κωνσταντίνος Κούμας στο έργο του "Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων" (τόμος 12ος, Βιέννη 1832) διεκτραγωδώντας τα δεινά των Ελλήνων κατά την Τουρκο­κρατία σημειώνει:

«Εκ μέρους της εξουσίας δεν εδοκίμαζαν πολλά βάρη. Οι φόροι ήσαν μέτριοι και πολλαχού μετά το ετήσιον χαράτσιον μικρότατη ποσότης γροσιών ήτο το επίλοιπον δόσιμον. Αλλ' οι άγριοι Γενίτσαροι κατέτρωγαν τους πτωχούς Χριστιανούς ασπλάγχνως. Εζήτουν κρασιά, φαγητά, ενδύματα, αργύριον, στέλλοντες το ρινόμακτρόν των με δύο σφαιρίδια πιστόλας εγκομβωδεμένον. Τις ηδύνατο να αντισταθή εις τοιούτους απαι­τητός; Πολλοί έπιπταν θύματα των Γιανιτσάρων ατιμωρητί εις τους δρόμους, διότι δεν ηδυνήθησαν να εκπληρώσωσι τα ζη­τήματά των"

 

 

 
 
Μπροστά στην οδυνηρή αυτή κατάσταση οι υπόδουλοι αναγκάζονταν, όταν δεν ήταν σε θέση να δώσουν όσα τους ζητούσαν, να φυγαδεύουν τα παιδιά τους, στα οποία ξεσπού­σαν οι γενίτσαροι ή να μεταναστεύουν οι ίδιοι. Δεν έλειψαν όμως και ξεσηκωμοί, όπως το 1705 στη Νάουσα, που οι κάτοικοί της πήραν τα όπλα αρνούμενοι να ανταποκριθούν στο παιδομάζωμα. Σε έγγραφο του μπεηλέρμπεη της Ρούμελης προς τις τοπικές αρχές αναφέρεται:
 
«... οι άπιστοι κάτοικοι της ειρημένης πόλεως, επαναστατήσαντες και λέγοντες, ημείς δεν παραδίδομεν τους υιούς μας εις τους μουσουλμάνους, απετόλμησαν να φονεύσουν δημοσία και εν μέση σουλτανική οδώ, τον οιλιχτάρην μετά των δύο συνο­δών του μουσουλμάνων, εν τέλει δε σχηματίσαντες συμμορίαν δι εκατόν και πλέον κακούργων, οι άπιστοι ούτοι φονείς και ίχοντες επικεφαλής τον αρματολόν Ζήσην Καραδήμον και τους δυο αυτού υιούς ύψωσαν την σημαίαν της ανταρσίας και διατρέχοντες ήδη τα όρη και τας πεδιάδας των καζάδων Βέροιας και Ναούσης μύρια διέπρατταν και εξακολουθούν να διαπράττουν κακουργήματα, ήτοι φόνους και ληστείας εις βάρος των μουσουλμάνων πιστών του Ισλάμ».
Το Παιδομάζωμα: του Νικολάου Γύζη. Το ένδυμα του Τούρκου (που είναι τεράστιος) είναι κόκκινο σαν το αίμα...

 Εξισλαμοί
Συχνά οι χριστιανοί υποχρεώνονταν να ασπαστούν τη μουσουλμανική θρησκεία.Όσοι δε δέχονταν θανατώνονταν. Οι νεομάρτυρες αυτοί τιμώνται απ'την εκκλησία μας ως άγιοι.
 Στους εξισλαμισμούς αντιστάθηκαν και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο απλοί άνθρωποι του λαού είτε γιατί αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν είτε γιατί μετά τον βίαιο εξισλαμισμό τους δεν δίστασαν να ομολογήσουν, να διακηρύξουν την πίστη τους στον Χριστό και να απαγχονισθούν ή αποκεφαλισθούν μετά από φρικτά βασανιστήρια. Άλλους τους κάρφωναν, τους τύφλω­ναν, τους έκοβαν τα αφτιά, τη μύτη, τους προκαλούσαν κα­κώσεις σε όλο το σώμα και τους οδηγούσαν σταδιακά στο θάνατο, χωρίς να κάμψουν το φρόνημα τους. Δεν έλειψαν όμως κι εκείνοι που ασπάσθηκαν τον μουσουλμανισμό για να προ­στατέψουν τις ιδιοκτησίες και άλλα συμφέροντα τους. Αυτοί επί το πλείστον προέρχονταν από τη βυζαντινή αριστοκρατία.

 

Τάξη ΣΤ' : Δύο μέρες στο βουνό - Πώς γράφουμε ανακοίνωση

Λέξεις -Φράσεις

Παρνασός (κλικ) : βουνό της Στερεάς Ελλάδας

Ε.Ο.Σ Αχαρνών (κλικ)

απαραίτητη προϋπόθεση (προ+υπό+θέσις) : απαραίτητος όρος

Δελφοί (κλικ) : πόλη στο νομό Φωκίδας

προκαταβάλλω (προ+κατά+βάλλω) : πληρώνω ένα χρηματικό ποσό πιο μπροστά

Ζαγοροχώρια (κλικ) : πανέμορφα χωριά στην Ήπειρο

λαξευμένος (<λάας ή λας =πέτρα) : σκαλισμένος, σμιλεμένος

κεντρική αρτηρία : μεγάλος και πολυσύχναστος δρόμος

αγναντεύω  (αγνάντι =απέναντι +  -εύω): κοιτάζω από μακριά

Τύμφη : ή Γκαμήλα βουνό της Ηπείρου

Δρακολίμνη (κλικ)  : αλπική λίμνη στο βουνόΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικά σε μια ανακοίνωση πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:

  • Ποιος κάνει την ανακοίνωση
  • Σε ποιον απευθύνεται
  • Ποιο είναι το θέμα της(πού και πότε θα συμβεί, στόχος, διευθύνσεις, τηλέφωνα ,όρους κλπ)

Χρησιμοποιούμε:

  • Συνήθως Ενεστώτα ή Μέλλοντα, στο β΄ ή γ' ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο, ανάλογα σε ποιον απευθύνεται, μπορεί να έχει επίσημο ή ανεπίσημο ύφος πάλι ανάλογα με το πρόσωπο ή το θέμα που αναφέρεται.

Προσέχουμε:

  • Να είναι σύντομη,
σαφής και περιεκτική (να καταλάβουμε την ανακοίνωση, χωρίς να μας αφήσει οποιοδήποτε ερώτημα ).
Η προετοιμασία σώζει ζωές


Picture

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη Στ' : Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

Ερωτήσεις
1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους; Τι ακολούθησε μετά την άλωση;
2. Ποια ήταν η τύχη των Ιόνιων νησιών μετά την κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου από τους Οθωμανούς Τούρκους;
3. Ποια περίοδος ονομάζεται Τουρκοκρατία;
4. Γιατί οι δυο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους υπόδουλους Έλληνες;
 Πώς κατάφεραν οι Έλληνες να μην αφομοιωθούν με τους Τούρκους;
5. Πότε και με ποιον τρόπο βελτιώθηκε η θέση των υπόδουλων Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία;
6. Κάτω από ποιες συνθήκες ζούσαν οι Έλληνες των βενετοκρατούμενων περιοχών; Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν και πώς δρούσαν;
7. Πότε και γιατί βελτιώθηκε η θέση των Ελλήνων στις βενετοκρατούμενες περιοχές;

Το παιδομάζωμα
 
 
 


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' :Το ναυάγιο

Ένα ταξίδι που ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς  για τους θαλασσοπόρους της ΣΤ τάξης, καταλήγει σε ... ναυάγιο. Μην τρομάζετε όμως. Είναι ατρόμητοι και ικανοί να τα βγάλουν πέρα σε κάθε δυσκολία.
Να πώς έγιναν όλα απ' την αρχή :

Μια αξέχαστη περιπέτεια , Δημήτρης Π.

Είναι 1954 και πρόκειται για μια σημαδιακή μέρα για μένα και την οικογένειά μου. Φεύγω για Χαβάη και είμαι περήφανος γι' αυτό.

Για το ταξίδι δε χρειάστηκα πολλά πράγματα : το ψυγείο, τη φριτέζα,πόρτες, παράθυρα, τραπέζια και καρέκλες για την κατοικία πουβθα μείνω στη Χαβάη. Μαζί μου ήταν ο φίλος μου, Παφνούτιος.

Καθώς φεύγαμε, η μάνα μου μού φώναξε να ντύνομαι καλά, να τρώω καλά και να κοιμάμαι το βράδυ στις 9 κι το μεσημέρι στις 12. Φύγαμε το απόγευμα.

Βρισκόμασταν στην θάλασσα εδώ και 3 ημέρες και ήμασταν κοντά στην Καραϊβική. Το βράδυ, ενώ περνούσαμε με μικρή ταχύτητα απ' τα νησιά της, νιώσαμε να τραντάζεται το πλοίο και ακούσαμε φωνές απ' το αμπάρι. Βουλιάζαμε και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, μέχρι που κατέβηκε το πλοίο κάνα μέτρο πιο κάτω.

Πανικοβληθήκαμε και, ενώ όλοι ψάχνανε τρόπο να κλείσουν την τρύπα που είχε δημιουργηθεί, εγώ και ο Παφνούτιος ξεφύγαμε με μια βάρκα σ' ένα απ' τα νησάκια Απ' την τρομάρα μας λιποθυμήσαμε. Το πρωί που ξυπνήσαμε είδαμε ένα πλοίο. Κάναμε σινιάλο και το πλοίο πλησίασε την παραλία.

Ανεβήκαμε πάνω και τι να δούμε; Τον Τζακ Σπάροου και τον Μαυρογένη. Τους ρωτήσαμε αν μπορούσαν να μας πάνε στη Χαβάη, αλλά εκείνοι μας εξήγησαν πως αν μέναμε μαζί τους, θα ζούσαμε περιπέτειες και δράση κι έτσι δεχτήκαμε.

Τώρα είμαι μέλος του πληρώματος και μου αρέσει, γιατί όπως λένε οι πειρατές,...
Γιο χο χο!
 
και ΑΡΓΓΓΓΚ!
 
Αντίο!
 
 
Ο Θησαυρός, Αλέξανδρος Σχ.
 
Μια μέρα βρήκα ένα χάρτη, τον κοίταξα προσεχτικά και κατάλαβα ότι ήταν χάρτης θησαυρού. Ήθελα πολύ να τον βρώ, γιατί τότε είχαμε οικονομική κρίση κι εγώ έμενα στο πιο φτωχό σπίτι του χωριού.
 
Ο θησαυρός βρισκόταν στην Καραϊβική που ήταν πολύ μακριά από εδώ, οπότε ξόδεψα τα περισσότερά μου χρήματα για προμήθειες και κράτησα μερικά μήπως μου τελειώσουν οι προμήθειες, να πάρω κι άλλα τρόφιμα. Επίσης αγόρασα κι ένα καράβι!!
 
Άρχισε λοιπόν το περιπετειώδες ταξίδι μου, δε βρήκα όμως πλήρωμα -αλλά καλύτερα! περισσότερο χρήμα για μένα, τον κάπτεν Άλεξ Σχοινάς. Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες. Έπρεπε να περάσω τις γοργόνες που πνίγουν τους άντρες και τρώνε σάρκες και οστά. Ακόμα πέρασα απ' τη θάλασσα των βράχων όπου εκεί όμως βυθίστηκε το καράβι μου !
 
Πάλεψα με τα κύματα και τα κατάφερα με μόνο μια σανίδα κι έτσι βρέθηκα σε αυτό το ερημωμένο νησί...
 
Η περιπέτεια αυτή ήταν η καλύτερη της ζωής μου! 

Τάξη ΣΤ' : Πετρέλαιο - από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Τα περισσότερα κοιτάσματα του πετρελαίου σχηματίστηκαν πριν από 10 και περισσότερα εκατομμύρια χρόνια από λείψανα (=απομεινάρια) φυτικών και ζωικών οργανισμών (πλαγκτόν, φύκη, μικρά μαλάκια κ.λπ.), τα οποία ζούσαν στις θάλασσες, στις λιμνοθάλασσες ή στις εκβολές των ποταμών. Μεταφέρθηκαν και αποτέθηκαν κατά μεγάλες μάζες στους βυθούς ως "μαύρη λάσπη", μαζί με ανόργανα ιζήματα (=κατακάθια). Σταδιακά οι οργανισμοί αυτοί αποσυντέθηκαν (=διαλύθηκαν) μέσα στα πετρώματα που σχηματίστηκαν, με τη βοήθεια αναερόβιων (=που  μπορούν να ζήσουν χωρίς οξυγόνο) μικροβίων (βακτηρίδια).


Οι υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 200°) και πιέσεις που επικράτησαν, όταν τα διάφορα στρώματα βρέθηκαν σε μεγάλα βάθη, διαμόρφωσαν ακόμα περισσότερο τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικών αερίων.

  

 
Η Ελλάδα έχει πετρέλαιο;
Κοιτάσματα πετρελαίου υπάρχουν στον Πρίνο Θάσου, Καβάλας.
Επίσης
Nοτιοανατολικά της Kρήτης εκτείνεται το ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Hροδότου, όπου τα αποθέματα υπολογίζονται ακόμα μεγαλύτερα και μπορεί να αγγίζουν τα 2 τρισ. κυβικά μέτρα.
Εξέδρα εξόρυξης πετρελαίουΠρίνου

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ΄ : Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και Νύχτα

Το φαινόμενο της μέρας και της νύχτας οφείλεται στην περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της. Έτσι κάθε φορά που ένα τμήμα της Γης φωτίζεται, λέμε ότι βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, ενώ το το τμήμα της Γης που δε φωτίζεται βρίσκεται στο σκοτάδι. Οι τόποι φωτίζονται ο ένας μετά τον άλλο και έτσι τη μέρα διαδέχεται η νύχτα.


Η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας δεν είναι πάντα η ίδια στους διάφορους τόπους της Γης. Άλλοτε η ημέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα και άλλοτε συμβαίνει το αντίστροφο. Αιτία αυτού του φαινομένου είναι η μικρή κλίση που έχει ο νοητός άξονας της Γης. Για να το διαπιστώσετε, δείτε την παρακάτω εφαρμογή.


 (Για να δείτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα.)


Δείτε πού είναι μέρα και πού νύχτα αυτή την στιγμή στον πλανήτη μας.

                                               (Για να δείτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα.)
Πηγή: Οι εφαρμογές προέρχονται από το εκπαιδευτικό blog Δάσκαλος Κ.
 
Αυτό το ήξερες;
 
Υπάρχουν κάποιοι τόποι στη γη στους οποιους ενώ ο ήλιος έχει δύσει, υπάρχει φως στον ουρανό. Αυτές είναι οι Λευκές Νύχτες.

Θυμάσαι το μύθο του Φαέθωνα;  (Κλικ) για βίντεο απ' τη σειρά Ελληνική Μυθολογία
 
Φαέθων
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
    
    
 
               Peter Paul Rubens: Η Πτώση του Φαέθοντος
 
Ο Φαέθων (Φαέθοντας) ήταν γιος του Ήλιου και της Κλυμένης.

Μια μέρα, ο πατέρας του τον άφησε να οδηγήσει το άρμα του. Όμως ο Φαέθων δεν στάθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης του πατέρα του. Σύμφωνα με την μυθολογική εκδοχή, μόλις ο Φαέθων, που οδηγούσε το άρμα του Φοίβου-Ήλιου, είδε το φοβερό Σκορπιό στον ουρανό, τρόμαξε τόσο πολύ, ώστε έχασε την ψυχραιμία του και δεν μπόρεσε να ελέγξει τα ηνία του άρματος του πατέρα του. Επακολούθησε το αφήνιασμα των αλόγων, που είχε ως αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει ο Ήλιος, απειλώντας με καταστροφή τη Γη. Τελικώς μάλιστα, τα άλογα έφεραν το άρμα τόσο χαμηλά και κοντά στη γη, ώστε άρχισε να καίγεται και τα ποτάμια άρχισαν να ξεραίνονται από την εκπεμπόμενη θερμότητα. Ο Δίας, θέλοντας να προλάβει χειρότερες καταστροφές, τον γκρέμισε με ένα κεραυνό στον Ηριδανό ποταμό, σκοτώνοντάς τον.
 

 

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' : Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Πόλοι είναι τα άκρα της γης.
Βόρειος Πόλος (Αρκτική), Νότιος Πόλος (Ανταρκτική)

 
Μεσημβρινοί είναι οι κυκλικές γραμμές που ενώνουν τους πόλους . Ό Πρώτος Μεσημβρινός περνά απ' το Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο.
 
 
Ισημερινός είναι η φανταστική γραμμή που χωρίζει τη γη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο.

 Από Βικιπαίδεια

                                                          Ο Ισημερινός στον παγκόσμιο χάρτη
 

                                              


Τα δύο αντιδιαμετρικά σημεία από τα οποία διαπερνά ο φανταστικός άξονας της περιστροφής της γης ονομάζονται γεωγραφικοί πόλοι (geografical poles). Και ο μεν κείμενος προς τον αστερισμό της μικρής άρκτου καλείται Βόρειος Πόλος (North Pole) ο δε άλλος που βλέπει προς τον αστερισμό του Νοτίου Σταυρού Νότιος Πόλος (South Pole).

 
Μεσημβρινοί (κάθετοι) και Παράλληλοι (οριζόντιοι κύκλοι)
Η περιφέρεια του μέγιστου κύκλου που ισαπέχει από τους δύο πόλους καλείται Ισημερινός. Το επίπεδο του κύκλου αυτού, του ισημερινού, θεωρητικά χωρίζει τη γη σε δύο ημισφαίρια και κατ' αντιστοιχία των πόλων, στο βόρειο ημισφαίριο (north hemisphere) και στο νότιο ημισφαίριο (south hemisphere).
Όλες οι περιφέρειες των παράλληλων κύκλων προς εκείνο του Ισημερινού (και επομένως κάθετων προς τον άξονα της γης) ονομάζονται παράλληλοι (parallels) ή παράλληλοι κύκλοι ή παράλληλοι πλάτους.
Από κάθε σημείο της επιφάνειας της γης διέρχεται ένας και μόνο παράλληλος. Συνεπώς οι παράλληλοι εκατέρωθεν του ισημερινού είναι άπειροι.
 

Επίσης υπάρχει και χώρα Ισημερινός, πιο γνωστή ως Εκουαδόρ. (Μπορείς να τη βρεις στο χάρτη;)
 
Δραστηριότητες που προτείνονται
α) Εμφάνισε στο Google Earth (αν δεν έχεις το Google Earth κάνε κλικ εδώ για να το κατεβάσεις στον Η/Υ σου) τους μεσημβρινούς και τους παραλλήλους. Από το μενού ¨Προβολή¨ επίλεξε ¨Πλέγμα¨. Θα εμφανιστούν οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι. 
β) Γράψε στην ¨Αναζήτηση¨ στο Google Earth ¨Ινδία¨ και δες σε ποιο ημισφαίριο ανήκει.
γ) Γράψε στην ¨Αναζήτηση¨ στο Google Earth όποια χώρα θες και δες σε ποιο ημισφαίριο ανήκει.
δ) Αφού επιλέξεις από τα ¨επίπεδα¨ το ¨σύνορα και σήματα¨ δες ποιες χώρες βρίσκονται κατά μήκος του Ισημερινού.
ε) Δες ποια χώρα ανήκει στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο όσο και στο δυτικό και ανατολικό. 
 
 
  

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' : Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Στα τέλη του 18ου αιώνα ξέσπασαν δυο επαναστάσεις που άλλαξαν τη μορφή του σύγχρονου κόσμου : η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση . Και οι δυο επαναστάσεις είχαν επηρεαστεί απ' τις ιδέες του Διαφωτισμού και προκάλεσαν κι άλλες εξεγέρσεις στον υπόλοιπο κόσμο.


Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση
 
 
 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ' : Πώς γράφουμε περίληψη

 

Η περίληψη είναι η παρουσίαση μιας ιστορίας (ενός κειμένου) με σύντομο τρόπο. Στην περίληψη αναφέρουμε μόνο τις βασικές πληροφορίες του κειμένου. Παραλείπουμε τις πληροφορίες που δεν είναι τόσο σημαντικές.

Ποια βήματα ακολουθούμε για να γράψουμε μια περίληψη:
α) Πρώτα διαβάζουμε προσεκτικά την ιστορία για να κατανοήσουμε την υπόθεση της ιστορίας, το περιεχόμενό της.
β) Στη συνέχεια βρίσκουμε το κυρίως θέμα της ιστορίας. Σε αυτό μας βοηθάει και ο τίτλος της ιστορίας που πολλές φορές συνοψίζει το θέμα της ιστορίας.
γ) Έπειτα χωρίζουμε το κείμενο σε παραγράφους. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε σε κάθε παράγραφο λέξεις-κλειδιά ή φράσεις-κλειδιά, που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε το κύριο θέμα της κάθε παραγράφου. Αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε στο περιθώριο της παραγράφου μια σύντομη πρόταση (πλαγιότιτλος) που να αναφέρεται στο κυρίως θέμα της παραγράφου.
δ) Τέλος, ενώνουμε τις σύντομες προτάσεις που έχουμε γράψει στο περιθώριο. Κάνουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες και χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες λέξεις ώστε να ενωθούν οι προτάσεις μεταξύ τους (π.χ. έπειτα, στη συνέχεια, και, ακόμη, στο τέλος κ.ά).

Η περίληψή μας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
- Πού συμβαίνει η ιστορία μας.
- Πότε συμβαίνει.
- Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας.
- Ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν στην ιστορία.
- Πώς εξελίσσεται η ιστορία:
l      Πώς αρχίζει.
l      Πώς εξελίσσεται (τι γίνεται μετά).
l      Πώς τελειώνει.
- Αναφέρουμε τι νιώθουν τα πρόσωπα της ιστορίας (συναισθήματα). 

Τι πρέπει να προσέχω όταν γράφω την περίληψη:
1)       Αντικαθιστώ όπου μπορώ βασικές λέξεις του κειμένου με συνώνυμες. 
π.χ. ο ηλικιωμένος – ο γέρος

2)       Αντικαθιστώ, όπου γίνεται, δευτερεύουσες προτάσεις με μετοχές.
π.χ. καθώς τρέχουμε – τρέχοντας

3)       Αντικαθιστώ φράσεις με λέξεις. 
π.χ. πριν από μερικές ημέρες – πρόσφατα

4)       Αντικαθιστώ μια σειρά ενεργειών από μία φράση. 
π.χ. Τα παιδιά έπαιξαν κυνηγητό στην αυλή και έπειτα κρυφτό. Στη συνέχεια έκοψαν την τούρτα, έβαλαν μουσική και χόρεψαν. – Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ.

5)       Αντικαθιστώ μία περίοδο με μια φράση.
π.χ. Ο διευθυντής τόνισε ότι θα υπάρξουν συνέπειες γι΄ την πράξη τους και τους προειδοποίησε ότι αυτό που έκαναν δε θα μείνει ατιμώρητο. – Ο διευθυντής απείλησε με τιμωρία.

6)       Μετατρέπω τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.
π.χ. «Πώς πέρασες σήμερα στην εκδρομή του σχολείου;» - Τον ρώτησε πώς πέρασε στην εκδρομή

Τάξη ΣΤ' : Ταξιδεύοντας με ελέφαντα

Απόσπασμα από το πιο διάσημο έργο του Ιουλίου Βερν, "Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες"


Κάνε κλικ, για να διαβάσεις ολόκληρο το βιβλίο (σε μορφή pdf)
 Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Τάξη ΣΤ΄ : Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό
Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό
View more presentations or Upload your own.
</
1. Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί θαλασσοπόροι και τι ανακάλυψαν;

·         Βαρθολομαίος Ντιάζ     Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας

·         Βάσκο Ντα Γκάμα         διέπλευσε (= διέσχισε με πλοίο)  τον Ινδικό Ωκεανό

·         Μαγγελάνος                 έκανε τον πρώτο περίπλου* της γης
·         ΧριστόφοροςΚολόμβος ανακάλυψε την Αμερική  1492

  ( *περίπλους = θαλάσσιο ταξίδι γύρω από τις ακτές  ενός τόπου)

 


2. Ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές συνέπειες των ανακαλύψεων;

                   Θετικές

ü  Ανακάλυψη νέων ειδών διατροφής και πολύτιμων μετάλλων

ü  Επαφή με αρχαίους πολιτισμούς (Ίνκας, Αζτέκοι)

ü  Ανάπτυξη εμπορίου

ü  Ίδρυση αποικιών

ü  Ανάπτυξη εμπορίου

                             Αρνητικές

ü  Περιφρονητική στάση απέναντι στους ιθαγενείς

ü  Εκμετάλλευση των ιθαγενών

ü  Δουλεία

 

3. Ποιες αλλαγές επέφερε στην Ευρώπη η ανάπτυξη του εμπορίου;

·         Γέννηση Καπιταλισμού*

·         Ίδρυση τραπεζών και επιχειρήσεων

·         Νέες τεχνικές στη γεωργία

·         Νέες καλλιέργειες (πατάτα, καλαμπόκι)

·         Νέες συνήθειες για τους Ευρωπαίους (καφές, καπνός)

 

(  *Καπιταλισμός =οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην ελεύθερη αγορά )

 

4. Τι είναι ο Διαφωτισμός;

Πνευματικό κίνημα που ξεκίνησε απ’ την Αγγλία και αναπτύχθηκε στη Γαλλία και δίνει έμφαση στο φωτισμό του ανθρώπου, την ελευθερία του ατόμου, τη λογική και την πρόοδο.

 

5. Ποιες αλλαγές εκφράστηκαν απ’ το Διαφωτισμό;

Αν και ήταν περίοδος του Απολυταρχισμού (=απόλυτης εξουσίας των ηγεμόνων) προωθήθηκαν αλλαγές :

ü  Σεβασμός στους Νόμους

ü  Ενίσχυση της εξουσίας του Κοινοβουλίου  (=εκπροσώπων εκλεγμένων απ’ το λαό)-Χάρτης των Δικαιωμάτων 1689

ü  Αμφισβήτηση προλήψεων και δεισιδαιμονιών

ü  Έμφαση στο φωτισμό του ανθρώπου

ü  Ανεξιθρησκεία  (=η ελευθερία να πιστεύεις σε όποια θρησκεία θέλεις)

ü  Εναντίωση στη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια, τη δουλεία και τον πόλεμο*

(*Ένας απ’ τους καταστροφικούς πολέμους : Τριακονταετής

Πόλεμος 1618-1648)

 

6. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού;

v  Βολταίρος   : ανεξιθρησκεία

v  Ρουσσώ       : ελευθερία και ισότητα

v  Λοκ            : αξία των νόμων

v  Μοντεσκιέ  :           »»

 

7. Σε ποιους άλλους τομείς υπάρχει ανανέωση;

·         Φυσικές Επιστήμες  [Βόλτα (μπαταρία), Νεύτων (νόμος βαρύτητας)]

·         Χημεία

·         Ιατρική (εμβολιασμός)

·         Λογοτεχνία («Ροβινσώνας Κρούσος», «Ταξίδια του Γκιούλιβερ»)

·         Μουσική  (Μότσαρτ, Μπαχ)
Ροβινσώνας Κρούσος

         

 :