Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Τάξη ΣΤ' : Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

 
 

 
 Ο αργυρός φοίνικας

Φοίνικας, το χάρτινο νόμισμα

Όρια του ελληνικού κράτους με κυβερνήτη τον Καποδίστρια


Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα


Στο κουτάκι της εικόνας λέγεται ότι εξοστρακίστηκε η σφαίρα που σκότωσε τον Καποδίστρια

Κάνε εικονική περιήγηση γύρω από το ναό και μέσα σε αυτόν

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9
Οι Πράξεις αποσκοπούν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Κεντρικός πυλώνας των Πράξεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης.
Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70
Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).
Στόχος είναι η επίτευξη πιο αποτελεσματικής, συμμετοχικής και ενεργητικής ένταξης και προσαρμογής των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά) στο εκπαιδευτικό σύστημα και η αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους.
ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή των Πράξεων, ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Τάξη ΣΤ' : Η Λούλα η Μαστιχούλα


 

 
Χάρτης Χίου- Μαστιχοχώρια

 
Μαστιχοχώρια Χίου


Μαστιχόδεντρα

Μαστιχόδεντρο

Μαστίχα, φυσική ρητίνη

Η εξαιρετική μαστίχα Χίου
"Κέντημα" μαστιχόδεντρου
 
Συλλογή μαστίχας
 
Εργοστάσιο Μαστίχας
 
 
Μαστίχα -τσίχλα
 
Μαστίχα - υποβρύχιο
 
Μαστίχα - λικέρ
 
Μαστίχα - αναψυκτικό
 
Η μαστίχα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
 
Μαστίχα η θεραπευτική : φαρμακευτική χρήση
 
Μαστίχα για ομορφιά - καλλυντική χρήση


 

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Τάξη ΣΤ' : Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

 
 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4870,22243/
Ναυμαχία του Ναυαρίνου (κλικ)

Στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827, αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά πλοία ήρθαν αντιμέτωπα με το στόλο των Τούρκων και των Αιγυπτίων. Η νίκη των ναυτικών συμμαχικών δυνάμεων συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας.

1.Τι ήταν η Ιερή συμμαχία και ποιες αποφάσεις είχε πάρει απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση;2.Τι προκάλεσε την αλλαγή στάσης των Ρώσων  απέναντι στους Τούρκους;


3.Πότε άρχισε να αλλάζει η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στους Έλληνες; Ποια δύναμη άλλαξε πρώτη στάση; Τι έκαναν οι υπόλοιπες ;


4. Τι προέβλεπε η συνθήκη που υπέγραψαν οι Μεγάλες Δυνάμεις το 1827 στο Λονδίνο;

5. Περίγραψε την Ναυμαχία του Ναυαρίνου; Γιατί ήταν καθοριστική η νίκη των μεγάλων Δυνάμεων;

6.Γράψε τα ονόματα των τριών ναυάρχων του συμμαχικού στόλου.


 

......................................................................................................................

       

7.Διάβασε το κείμενο. Ποια αλλαγή βλέπεις στην στάση των Μεγάλων Δυνάμεων ως προς το Ελληνικό Ζήτημα σε σύγκριση με το παρελθόν (βλέπε :Ιερά Συμμαχία);Γράψε το σχόλιό σου.

 
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Τάξη ΣΤ' : Ο Φιλελληνισμός

Φιλελληνισμός : η συμπάθεια και η υποστήριξη ξένων υπηκόων προς την Ελλάδα και τους Έλληνες. (κλικ)

Ο όρος Φιλέλληνας (Αρχαία Ελληνική: "Φιλέλλην", σύνθετη φίλος + Έλλην), αποτελεί χαρακτηρισμό εκείνου που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη προς τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό που την εκδηλώνει όμως δια λόγου ή έργου. Στη νεοελληνική καθιερώθηκε να λέγεται για ξένους υπηκόους που εκδήλωσαν φίλια αισθήματα προς την Ελλάδα, κυρίως κατά τον Αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821. (κλικ)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4870,22242/
Κλικ

Γνωστοί Φιλέλληνες

Λόρδος Μπάιρον

 Βίκτωρ Ουγκώ

 Δούκισσα της Πλακεντίας
 Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος
 Λουδοβίκος Α' της Βαυαρίας
 Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ
 Αλέξανδρος Πούσκιν
 Τζωρτζ Κάνινγκ


 Φρανσουά ντε Σατωμπριάν
 Σαντόρε ντε Σανταρόζα
 Πέτερ Φον Ες

και πολλοί άλλοι.

 
 
 
 
 

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Τάξη ΣΤ' : Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

 
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη1.Ποιες ήταν οι κινήσεις του Κιουταχή και του στρατού του μετά την πτώση του Μεσολογγίου;
2.Ποιος διορίστηκε αρχιστράτηγος Στερεάς Ελλάδας από την επαναστατική κυβέρνηση; Ποιες ήταν οι κινήσεις του;
3.Ποιες επιτυχίες  σημείωσε ο Καραϊσκάκης εναντίον των Τούρκων στη Στερεά; Πού στράφηκε μετά;
4. Σε ποιους ανέθεσε η Κυβέρνηση την αρχηγία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ξηρά και θάλασσα; Ποιες αποφάσεις πήραν;
6. Ποιες συνέπειες είχε ο θάνατός του Καραϊσκάκη στη εξέλιξη της πολιορκίας της Ακρόπολης;
7.Γράψε τα ονόματα των πρωταγωνιστών της πολιορκίας της Ακρόπολης από τους Τούρκους.


             
8. Πώς σχολιάζεις τα τελευταία λόγια του Καραϊσκάκη: «Εγώ πεθαίνω όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να στηρίξτε την πατρίδα». Χαρακτήρισε τον Καραϊσκάκη.

Γ.Καραϊσκάκης (κλικ)(έργο του Καρλτσάιζεν)


Ι.Γκούρας (κλικ)


Ι.Μακρυγιάννης (κλικ)


Η πολιορκία της Ακρόπολης. (κλικ)(΄έργο Π.Ζωγράφου)


Το στρατόπεδο Του Καραΐσκάκη στο Φάληρο