Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Τάξη ΣΤ' : Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (ii)

Εμβαδόν τριγώνου - Βιβλίο (κλικ)

Τετράδιο Εργασιών (κλικ)


β: Μια πλευρά του τριγώνου
υ: Το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά β.


Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας πλευράς του με το αντίστοιχο σε αυτή ύψος.

Εμβαδόν Ορθογωνίου Τριγώνου
β: κάθετη πλευρά
γ: κάθετη πλευρά

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου των δυο καθέτων πλευρών του.
Πηγή :  Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Βρίσκω το εμβαδόν τριγώνου : ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
 


Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Τάξη ΣΤ' : Πλαγιάζω, αλλά δεν αλλάζω! (ii)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3101,12482/

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM101/document/4bd845f94p84/523c355b7kyb/523c37b42hln.pdf

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός πλάγιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος του.
ΕΜΒΑΔΟΝ_ΠΛΑΓΙΟΥ1

Για να βρω το ύψος, χρησιμοποιώ το γνώμονα και φέρω μια κάθετη ευθεία από την κορυφή του σχήματος.

Αυτό γίνεται γιατί αν κόψω το τρίγωνο  και το μεταφέρω στη θέση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τότε ….

ΕΜΒΑΔΟ_ΠΛΑΓΙΟΥ2

παρατηρώ πως σχηματίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο έχει το ίδιο εμβαδόν με το πλάγιο παραλληλόγραμμο (γιατί έχουν το ίδιο ύψος και την ίδια βάση)

κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα —>>

ΕΜΒΑΔΟΝ_ΠΛΑΓΙΟΥ3


Εμβαδόν πλαγίου παραλληλογράμμου (κλικ)


Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Τάξη ΣΤ' : Καλύπτω, βάφω, σχεδιάζω (ii)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3101,12481/

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM101/document/4bd845f94p84/523c355b7kyb/523c37b42hln.pdf


Εμβαδόν Ορθογωνίου

τετραγωνικές μονάδες
α: Το μήκος του ορθογωνίου
β: Το πλάτος του ορθογωνίου
Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου είναι ίσο με το γινόμενο των διαστάσεων του
Εμβαδόν Ορθογωνίου = μήκος επί πλάτος
*     Αν γνωρίζουμε το μήκος και το πλάτος ενός ορθογωνίου τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του.
*     Αν γνωρίζουμε το μήκος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το πλάτος του.
*     Αν γνωρίζουμε το πλάτος ενός ορθογωνίου και το εμβαδόν του τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος του.
Μετρώ επιφάνειες (κλικ)

Τετράδιο Εργασιών (κλικ)


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Τάξη ΣΤ' : Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3101,12478/
 
 
 
 
 
 
 
Διαδραστική Παρουσίαση

κλικ  στην  εικόνα  για  να  δείτε  πως σχεδιάζουμε  μια  γωνία  διαδραστικά
 
 
κλικ  στην  εικόνα  για  να  μετρήσετε  γωνίες  διαδραστικά
 
 
κλικ  στην  εικόνα  για  να  μετρήσετε  γωνίες  διαδραστικά