Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Τάξη ΣΤ' : Οι αριθμοί αναμετριούνται

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3096,12435/
 
http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM101/document/4bd845f94p84/523c355b7kyb/523c357cigiu.pdf
 

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών.


Οι  αριθμοί  αναμετριούνται …

Οι φυσικοί και οι δεκαδικοί αριθμοί δεν είναι όλοι ίσοι.

Για να βρούμε μεταξύ δύο φυσικών ή δεκαδικών αριθμών ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μι­κρότερος, πρέπει να τους συγκρίνουμε. Μετά τη σύγκριση για να δεί­ξουμε τον μεγαλύτερο, χρησιμοποιούμε το σύμβολο > και για να δείξουμε τον μικρότερο χρησιμοποιούμε το σύμβολο <. (Σε περίπτωση ισότητας χρησι­μοποιούμε το σύμβολο =).

Έτσι έχουμε: 60 >40 και 10 <30 και 40 = 40.  Ακόμα: 7,20 > 7,10 και 10,320 < 22,14.

Όταν θέλουμε να διατάξουμε ορισμένους αριθμούς κατά αύξουσα σειρά, τους γράφουμε σε μία γραμμή, αρχίζοντας από τον μικρότερο προς τον με­γαλύτερο π.χ. 12 <20 <30 <48 <50.

Όταν θέλουμε να τους διατάξουμε κατά φθίνουσα σειρά, τους γράφου­με σε μία σειρά, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και φτάνοντας στον μικρό­τερο π.χ. 35 >26 >20 >15 >10 >6

ΠΗΓΗ : ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Εφαρμογή
Για να συγκρίνεις  δύο αριθμούς χρησιμοποιείς τα σύμβολα μεγαλύτερος από (>) ή μικρότερος από (<) ή ίσος με (=).
Μέθοδοι  επίλυσης:
1η Μέθοδος: Εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αριθμογραμμή.

Παρατηρώ ότι στην αριθμογραμμή ο αριθμός 4,843 είναι δεξιότερα του 4,456. Άρα: 4,843>4,456.
2η Μέθοδος: Τοποθετώ τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο, προσέχω την υποδιαστολή.

8 δέκατα > 4 δέκατα
Επομένως:4,843 > 4,456
Παρατηρώ ότι στην τάξη των μονάδων και οι δύο αριθμοί έχουν το ψηφίο 4, κατόπιν ψάχνω την αμέσως κατώτερη τάξη δηλαδή τα δέκατα, εδώ ο  αριθμός 4,843 έχει το ψηφίο 8 > 4 του αριθμού 4,456. Άρα: 4,853>4,456.

ΠΗΓΗ : 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

 

Μαθαίνω  παίζοντας


Κάνε  ΚΛΙΚ στα  παρακάτω :

1. Βάλε στη σωστή θέση(από το μικρότερο στο μεγαλύτερο)όσο πιο γρήγορα μπορείς για να μαζέψεις πολλούς πόντους. <<<<—–ΚΛΙΚ

2. Πάτα  στα βέλη για να βάλεις τους δεκαδικούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. <<<<—–ΚΛΙΚ

3. Σπάσε τα μπαλόνια  όσο  πιο  γρήγορα  μπορείς <<<———ΚΛΙΚ

4. Σημάδεψε το σωστό σύμβολο ανισότητας (>, =, <), αφού πρώτα επιλέξεις το επίπεδο δυσκολίας<<<<——ΚΛΙΚ  και

5. Ο  υπολογιστής μαντεύει  τον αριθμό  που  έβαλες  στο  νου  σου <<<——ΚΛΙΚ

ΠΗΓΗ : ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και ορθογραφημένα!