Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Τάξη ΣΤ' : Δίκαιη Μοιρασιά!

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3096,12438/


Για να διαιρέσουμε ένα φυσικό αριθμό με 10, 100 ή 1000, χωρίζουμε από το τέλος του αριθμού με υποδιαστολή ένα, δύο ή τρία ψηφία, ανάλογα με τα μηδενικά που έχει ο αριθμός.
Παράδειγμα: 26 : 10 =2,6
Παράδειγμα: 456 : 100 =4,56
Παράδειγμα: 35 : 1000 =0,035


Για να διαιρέσουμε ένα δεκαδικό αριθμό με 10, 100 ή 1000, μετακινούμε την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει ο αριθμός. Αν δε φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνουμε μηδενικά.
Παράδειγμα: 3,6 : 10 =0,36
Παράδειγμα: 4,02 : 100 =0,0402
Παράδειγμα: 1,50 : 1000 =0,00150


Για να διαιρέσουμε έναν φυσικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος τόσα μηδενικά όσα έχει το 10, 100, 1000 .
Παράδειγμα: 26 : 0,1 =260
Παράδειγμα: 456 : 0,01 =45600
Παράδειγμα: 35 : 0,001 =35000

Για να διαιρέσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , μετακινούμε την υποδιαστολή μία, δύο, τρεις θέσεις δεξιά.
Παράδειγμα: 3,78 : 0,1 =37,8
Παράδειγμα: 4,678 : 0,01 =467,8
Παράδειγμα: 3,5 : 0,001 =3500
 
 
 
 
  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και ορθογραφημένα!